woj zachodniopomor

Encyklopedia PWN

w. w woj. zachodniopomor., w pow. gryfińskim (gmina Mieszkowice), w Kotlinie Freienwaldzkiej, na pr. brzegu Odry, przy granicy z Niemcami.
pow. ziemski w południowej części woj. pomor., graniczy z woj. wielkopol., zachodniopomor. i kujawsko-pomor.;
jezioro deltowe w Dolinie Dolnej Odry, w dorzeczu Odry, w woj. zachodniopomor., na wys. 0,1 m; dawna zatoka Zalewu Szczecińskiego;
w. w woj. zachodniopomor., w pow. sławieńskim (gmina Darłowo), na mierzei między M. Bałtyckim a jez. Bukowo;
archeol. grupa kulturowa późnego okresu wpływów rzym. i wczesnego okresu wędrówek ludów (koniec II–pocz. VI w.), występująca na obszarach Pomorza Zachodniego i Pomorza Środkowego;
jezioro na Pojezierzu Drawskim (woj. zachodniopomor.), na wys. 114 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia