woj podl

Encyklopedia PWN

woj. (od I 1999) w północno-wschodniej Polsce, nad Zalewem Wiślanym;
pow. ziemski w północnej części woj. podl., graniczy z Białorusią;
w. w woj. podl. (pow. suwalski, gmina Jeleniewo), nad jez. Hańcza;
w. w woj. podl. (pow. sejneński, gmina Sejny), nad jez. Kelig, w pobliżu granicy z Litwą.
jezioro rynnowe na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (woj. podl.), na wys. 198 m;
w. w woj. podl. (pow. augustowski, gmina Augustów), nad Kanałem Augustowskim, pośród Puszczy Augustowskiej;
powiat ziemski w środkowowschodniej części woj. podl., graniczy z Białorusią;
w. w woj. podl. (pow. grajewski, gmina Rajgród), na pr. brzegu Kanału Kuwasy, przy północno-zachodniej granicy Biebrzańskiego Parku Nar.;
pow. ziemski w południowej części woj. podl.;
jez. na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (woj. podl.), na wys. 179 m;
jezioro na Równinie Augustowskiej (woj. podl.), na wys. 133 m;
w. gminna w woj. podl. (pow. bielski), nad Nurcem;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (woj. podl.), na wys. 150 m;
szczątkowy kompleks leśny na Międzyrzeczu Łomżyńskim (woj. podl.);
m. w woj. podl. (pow. wysokomazow.), nad Brokiem;
w. w woj. podl. (pow. suwalski, gmina Raczki), nad Rospudą.
w. w woj. podl. (pow. łomżyński, gmina Piątnica), nad Narwią;
jez. na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (woj. podl.), na wys. 164 m;
Gieret, Heret,
jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim (woj. podl.), na wys. 127 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia