woj małopol

Encyklopedia PWN

w. w woj. małopol. (pow. chrzanowski, gmina Alwernia);
rz., prawy dopływ Czarnego Dunajca, płynie przez Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, w woj. małopol.;
w. gminna w woj. małopol., w pow. gorlickim, w Beskidzie Niskim, w dolinie Ropy;
w. w woj. małopol. (pow. gorlicki, gmina Gorlice), nad Ropą;
Rożnowskie, Jezioro, Rożnowski Zbiornik Wodny,
zbiornik retencyjny na Dunajcu (woj. małopol.);
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Gródek n. Dunajcem), na Pogórzu Rożnowskim, nad Dunajcem, nad Jez. Rożnowskim, w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym;
rz., lewy dopływ Wisły, płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej do Bramy Krakowskiej, w woj. małopol.;
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Krzeszowice), na północnym skłonie Garbu Tenczyńskiego, w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym;
w. w woj. małopol. (pow. wadowicki, gmina Spytkowice).
w. gminna w woj. małopol., w pow. nowosądeckim, w północnej części Beskidu Sądeckiego, w przełomowej dolinie Popradu, przy ujściu lewego dopływu — Roztoki, w Popradzkim Parku Krajobrazowym;
wieś w woj. małopol. (powiat krak., gmina Jerzmanowice-Przeginia), na Wyż. Olkuskiej, nad Sąspówką (prawy dopływ Prądnika);
w. gminna w woj. małopol., w pow. gorlickim, na północnych stokach Pasma Magurskiego, w dolinie potoku Sękówka (prawy dopływ Ropy);
w. w woj. małopol. (pow. gorlicki, gmina Sękowa), przy ujściu Siary do Sękówki (prawy dopływ Ropy);
w. w woj. małopol. (pow. suski, gmina Bystra-Sidzina), nad Bystrą (dopływ Skawy);
w. gminna w woj. małopol. (pow. myślenicki), nad Sieprawką (dorzecze Wisły);
dawniej osiedle miejskie, 1969 włączona do Trzebini (woj. małopol.).
rz., lewy dopływ Skawy, płynie w Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Makowskim, między pasmami Babiogórskim i Jałowieckim, w woj. małopol.;
w. w woj. małopol. (pow. suski, gmina Zawoja), nad Skawicą;
Skawinka, Skawina,
rz., prawy dopływ Wisły, w woj. małopol.;
w. gminna w woj. małopol. (pow. limanowski), w dolinie Słopnicy (prawy dopływ Łososiny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia