woj małopol

Encyklopedia PWN

w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Nowy Targ), na pograniczu Gorców i Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, nad Łopuszną (lewy dopływ Dunajca) i na tarasach doliny Dunajca;
w. w woj. małopol. (pow. gorlicki, gmina Ropa), w Beskidzie Niskim, nad Ropą (lewy dopływ Wisłoki);
w. w woj. małopol. (pow. tarnowski, gmina Pleśna);
park nar., zał. 1 I 1995, obejmujący pasmo Magury Wątkowskiej (wysokość do 847 m n.p.m.) oraz pasma wzgórz leżących na południe od niej, w Beskidzie Niskim, pow. 19 439 ha (2008);
dawna wieś letniskowa w woj. małopol. (pow. nowotarski, gmina Czorsztyn), w dolinie Dunajca;
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Chełmiec), w dolinie Dunajca;
pow. ziemski w północnej części woj. małopol.;
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Krzeszowice), na obszarze Rowu Krzeszowickiego;
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Skała), na zachodnim skraju Wyż. Olkuskiej, nad Minóżką (prawy dopływ Dłubni);
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Wielka Wieś), w południowo-wschodniej części Wyż. Olkuskiej, nad Wodonką (dorzecze Wisły), na Szlaku Orlich Gniazd.
w. gminna w woj. małopol., w pow. krak., na jednym z najwyższych wzniesień północnej części Pogórza Wielickiego;
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Korzenna), w Beskidzie Niskim;
dzielnica we wschodniej części Oświęcimia (woj. małopol.);
w. w woj. małopol. (pow. krak., gmina Liszki), w pobliżu portu lotn. Balice;
w. gminna w woj. małopol. (pow. gorlicki), nad potokiem Moszczenica (lewy dopływ Ropy);
miasto w woj. małopol., w powiecie limanowskim, na pograniczu Beskidu Wyspowego i Gorców, w widłach Raby i Mszanki oraz nad kilkoma potokami, w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego.
w. w woj. małopol. (pow. limanowski, gmina Mszana Dolna), na południowym skraju Beskidu Wyspowego, w dolinie Mszanki (prawy dopływ Raby);
w. w woj. małopol., w pow. tatrzańskim (gmina Poronin), na obszarze Rowu Podtatrzańskiego, na grzbietach wzniesień Łojasowy Wierch i Budzów Wierch, na wys. 820–950 m, w pobliżu Tatrzańskiego Parku Narodowego;
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Krynica Zdrój), w pobliżu Przełęczy Tylickiej;
pow. ziemski w środkowej części woj. małopol.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia