woj małopol

Encyklopedia PWN

miasto w pow. olkuskim, w woj. małopol., na południowo-wschodnim skraju Garbu Tarnogórskiego, nad Sztołą (lewy dopływ Białej Przemszy).
w. w woj. małopol. (pow. olkuski, gmina Klucze), nad Białą Przemszą, na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;
w. w woj. małopol. (pow. suski, gmina Bystra–Sidzina), w Beskidzie Żywieckim, nad Bystrzanką (lewy dopływ Skawy);
oświat.-wychowawcza organizacja młodzieżowa, powstała 1934 z połączenia Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew” z częścią Związku Młodzieży Lud. oraz Małopol. Związku Młodzieży;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Rabka Zdrój), w Kotlinie Rabczańskiej, nad Rabą, w sąsiedztwie Rabki Zdroju;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Czarny Dunajec), na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, nad Czarnym Dunajcem, przy granicy ze Słowacją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia