woj małopol

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. małopol. (pow. myślenicki), nad potokiem Krzyworzeka (prawy dopływ Raby);
w. w woj. małopol., w pow. tatrzańskim (gmina Kościelisko), na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, nad Czarnym Dunajcem;
w. w woj. małopol., w pow. chrzanowskim (gmina Babice), w południowej części Grzbietu Tenczyńskiego, na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, u stóp wzgórza Lipowiec;
rz. w woj. małopol. i podkarpackim, → Wisłoka.
w. w woj. małopol., w pow. miechowskim (gmina Gołcza), w zachodniej części Wyż. Miechowskiej, nad Dłubnią (lewy dopływ Wisły), w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym. Romański kościół parafialny Św. Mikołaja (1. ćwierć XIII w.).
Wysowa Zdrój, do 2003 Wysowa,
w. w woj. małopol., w pow. gorlickim (gmina Uście Gorlickie), w śródgórskiej dolinie Beskidu Niskiego, na wys. 520–530 m, w pobliżu granicy ze Słowacją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia