woj małopol

Encyklopedia PWN

w. w woj. małopol., w pow. gorlickim (gmina Biecz), w południowej części Pogórza Ciężkowickiego, na wys. 290 m, nad Sitniczanką (lewy dopływ Ropy);
pow. ziemski w środkowej części woj. małopol.;
w. w woj. małopol. (gmina Biskupice);
w. w woj. małopol., w pow. wielickim (gmina Wieliczka), na północnym skraju Pogórza Wielickiego, przy północno-zachodniej granicy Wieliczki;
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Zabierzów), w południowej części Wyż. Olkuskiej;
w. gminna w woj. małopol., w pow. olkuskim, w południowo-wschodniej części Garbu Tarnogórskiego, na południowy zachód od Pustyni Błędowskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia