woj małopol

Encyklopedia PWN

w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Nowy Targ), w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, u podnóża Gorców, nad Dunajcem, w pobliżu Jez. Czorsztyńskiego;
w. gminna w woj. małopol., w pow. brzeskim, na pograniczu Podgórza Bocheńskiego i Pogórza Wiśnickiego, nad Niedźwiedzią (prawy dopływ Uszwicy), przy drodze Tarnów–Kraków;
Dobczyckie, Jezioro, Dobczyce, Dobczycki Zbiornik Wodny, Zbiornik Wodny Dobczyce,
zbiornik retencyjny na Rabie (woj. małopol.);
w. gminna w woj. małopol. (pow. limanowski), w Beskidzie Wyspowym, nad Łososiną;
w. w woj. małopol. (pow. nowotarski, gmina Łapsze Niżne), w Pieninach, nad Jez. Czorsztyńskim, przy ujściu Potoku Falsztyńskiego;
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Grybów), w Beskidzie Niskim, przy ujściu Mostyszy do Białej, przy drodze Grybów–Krynica Zdrój;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Łapsze Niżne), w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, nad Dunajcem i Jez. Czorsztyńskim;
w. gminna w woj. małopol. (pow. wielicki), nad rz. Rabą, na północny wschód od Dobczyc;
w. w woj. małopol. (pow. krak., gmina Wielka Wieś), nad Prądnikiem, w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego.
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Piwniczna), w Beskidzie Sądeckim, na pr. brzegu Popradu;
pow. ziemski w południowo-wschodniej części woj. małopol., na południu graniczy ze Słowacją;
w. w woj. małopol. (pow. bocheński, gmina Drwinia), nad Wisłą;
przysiółek w gminie Skała, w woj. małopol., w pow. krak., w południowej części Wyż. Olkuskiej, w dolinie Prądnika, przy granicy Ojcowskiego Parku Narodowego;
w. gminna w woj. małopol., w pow. nowosądeckim, na Pogórzu Rożnowskim, na wschodnim brzegu Jez. Rożnowskiego;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Krościenko n. Dunajcem), w południowo-wschodniej części Gorców, na południowych stokach Lubania;
Guterch Aleksander, ur. 16 II 1936, Sękowa (woj. małopol.),
geofizyk;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Nowy Targ), w północno-wschodniej części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, nad Dunajcem, w pobliżu Jez. Czorsztyńskiego;
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Igołomia-Wawrzeńczyce), na pograniczu Płaskowyżu Proszowickiego i Niz. Nadwiślańskiej;
w. w woj. małopol., w pow. olkuskim (gmina Trzyciąż), na pograniczu Wyż. Olkuskiej i Wyż. Miechowskiej, nad Dłubnią (lewy dopływ Wisły).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia