woj małopol

Encyklopedia PWN

w. w woj. małopol. (pow. chrzanowski, gmina Alwernia), nad potokiem Brodła (dorzecze Wisły), w Rudniańskim Parku Krajobrazowym;
pow. ziemski w północno-wschodniej części woj. małopol.;
w. w woj. małopol., w pow. oświęcimskim (gmina Oświęcim), w Kotlinie Oświęcimskiej, w dolinie Wisły, przy zachodniej granicy Oświęcimia.
w. gminna w woj. małopol., w pow. tatrzańskim, na Pogórzu Bukowińskim, na wys. 800–960 m.
miasto w pow. olkuskim, w woj. małopol., na południowo-wschodnim skraju Garbu Tarnogórskiego, nad Sztołą (lewy dopływ Białej Przemszy).
w. w woj. małopol. (pow. olkuski, gmina Klucze), nad Białą Przemszą, na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;
w. w woj. małopol. (pow. suski, gmina Bystra–Sidzina), w Beskidzie Żywieckim, nad Bystrzanką (lewy dopływ Skawy);
oświat.-wychowawcza organizacja młodzieżowa, powstała 1934 z połączenia Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew” z częścią Związku Młodzieży Lud. oraz Małopol. Związku Młodzieży;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Rabka Zdrój), w Kotlinie Rabczańskiej, nad Rabą, w sąsiedztwie Rabki Zdroju;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Czarny Dunajec), na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, nad Czarnym Dunajcem, przy granicy ze Słowacją;
pow. ziemski w zachodniej części woj. małopol.;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Jabłonka), w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, nad Chyżnym Potokiem;
w. w woj. małopol. (pow. nowotarski, gmina Czarny Dunajec), nad potokiem Cichym (źródłowy potok Wielkiego Rogoźnika, prawego dopływu Czarnego Dunajca);
Ciszewski Stanisław Bronisław, ur. 8 XII 1865, Krążek (woj. małopol.), zm. 27 V 1930, Warszawa,
etnolog, językoznawca;
w. gminna w woj. małopol., w pow. nowotarskim, nad Czarnym Dunajcem, w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, w otoczeniu rozległych torfowisk wysokich;
Czchowskie, Jezioro, Czchowski Zbiornik Wodny, Zbiornik Wodny Czchów,
zbiornik retencyjny na Dunajcu (woj. małopol.);
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Krzeszowice), na południu Wyż. Olkuskiej, nad Czernką i Eliaszówką (dorzecze Wisły), w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie;
Czorsztyńskie, Jezioro, Zbiornik Wodny Czorsztyn–Niedzica,
zbiornik retencyjny na Dunajcu, w Pieninach, w woj. małopol.; utworzony 1997 przez spiętrzenie rzeki zaporą ziemną;
pow. ziemski w północno-wschodniej części woj. małopol.;
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Krzeszowice), na południowym skraju Wyż. Olkuskiej, na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinek Krakowskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia