woj małopol

Encyklopedia PWN

w. w woj. małopol., w pow. tarnowskim (gmina Tarnów), na Płaskowyżu Tarnowskim, na wzgórzach wznoszących się ponad doliną Dunajca, przy południowo-zachodniej granicy Tarnowa.
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Gródek n. Dunajcem), na południowo-wschodnim brzegu Jez. Rożnowskiego;
wieś w woj. małopol., w pow. wadowickim (gmina Kalwaria Zebrzydowska), na Pogórzu Wielickim;
w. gminna w woj. małopol. (pow. krak.), w otulinie Ojcowskiego Parku Nar., w sąsiedztwie Krakowa;
wieś w woj. małopol. (powiat nowosądecki, gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, nad Szczawnikiem (prawy dopływ Popradu).
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Łososina Dolna), na skraju Pogórza Rożnowskiego, u podnóża Beskidu Wyspowego, nad Jez. Rożnowskim;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Jabłonka), na obszarze Działów Orawskich, nad Zubrzycą (prawy dopływ Czarnej Orawy);
w. w woj. małopol. (pow. nowosądecki, gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, nad Potokiem Żegiestowskim (prawy dopływ Popradu), w pobliżu granicy ze Słowacją;
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, na wys. 450 m, nad Popradem, przy granicy ze Słowacją;
Żurowski Józef, ur. 4 X 1892, Podhajczyki (Ukraina), zm. 22 I 1936, Kraków,
archeolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia