woj małopol

Encyklopedia PWN

pow. ziemski w zachodniej części woj. małopol.;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Nowy Targ), w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, u podnóża Gorców, nad Dunajcem, na południe od Gorczańskiego Parku Nar.;
w. w woj. małopol., w pow. gorlickim (gmina Sękowa), w Beskidzie Niskim, u podnóża Magury Wątkowskiej, w dolinie potoku Wapienka (prawy dopływ Libuszy);
pow. ziemski w środkowej części woj. małopol.;
m. powiatowe w woj. małopol., w aglomeracji krak., na Pogórzu Wielickim i Podgórzu Bocheńskim.
w. gminna w woj. małopol. (pow. tarnowski), w otoczeniu Lasów Radłowskich;
część wsi Lipnica Wielka (woj. małopol.), przy granicy ze Słowacją;
Wisłoka, Wysłoka, w górnym biegu Dębówka,
rz., prawy dopływ Wisły, płynie z Beskidu Niskiego przez Pogórze Jasielskie, Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogórze Strzyżowskie (na pograniczu z Pogórzem Ciężkowickim), Dolinę Dolnej Wisłoki, na Niz. Nadwiślańską, w woj. małopol. i podkarpackim;
w. gminna w woj. małopol. (pow. myślenicki), nad potokiem Krzyworzeka (prawy dopływ Raby);
w. gminna w woj. małopol. (pow. myślenicki), nad potokiem Krzyworzeka (prawy dopływ Raby);
w. w woj. małopol., w pow. tatrzańskim (gmina Kościelisko), na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, nad Czarnym Dunajcem;
w. w woj. małopol., w pow. chrzanowskim (gmina Babice), w południowej części Grzbietu Tenczyńskiego, na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, u stóp wzgórza Lipowiec;
rz. w woj. małopol. i podkarpackim, → Wisłoka.
w. w woj. małopol., w pow. miechowskim (gmina Gołcza), w zachodniej części Wyż. Miechowskiej, nad Dłubnią (lewy dopływ Wisły), w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym. Romański kościół parafialny Św. Mikołaja (1. ćwierć XIII w.).
Wysowa Zdrój, do 2003 Wysowa,
w. w woj. małopol., w pow. gorlickim (gmina Uście Gorlickie), w śródgórskiej dolinie Beskidu Niskiego, na wys. 520–530 m, w pobliżu granicy ze Słowacją;
w. gminna w woj. małopol., w pow. krak., na obszarze Rowu Krzeszowickiego, nad Rudawą, w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym;
w. w woj. małopol., w pow. dąbrowskim (gmina Olesno), na Niz. Nadwiślańskiej;
księstwo położone na obszarze pierwotnie małopol., przekazanym 1179 przez Kazimierza II Sprawiedliwego ks. raciborskiemu Mieszkowi, ze stolicą w Zatorze;
w. gminna w woj. małopol., w pow. suskim, na pograniczu Beskidu Makowskiego i Beskidu Żywieckiego, u podnóża masywu Babiej Góry, na wys. 480–700 m, nad Skawicą (lewy dopływ Skawy);
w. w woj. małopol. (pow. tatrzański, gmina Poronin), na Pogórzu Spisko-Gubałowskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia