woj małopol

Encyklopedia PWN

w. w woj. małopol., w pow. gorlickim (gmina Gorlice), w Beskidzie Niskim, nad Ropą;
Świnna Poręba, Jezioro Świnna Poręba, Zbiornik Wodny Świnna Poręba,
w. w woj. małopol. (gmina Mucharz), nad Skawą;
w. w woj. małopol. (pow. wadowicki, gmina Andrychów), u podnóża Beskidu Małego;
pow. ziemski w północno-wschodniej części woj. małopol.;
pow. ziemski w południowej części woj. małopol., na południu, wschodzie i zachodzie graniczy ze Słowacją;
w. w woj. małopol. (pow. myślenicki, gmina Lubień), nad Potokiem Tenczyńskim;
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Krzeszowice), na pograniczu Garbu Tenczyńskiego i Rowu Krzeszowickiego, na terenie Jurajskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Łososina Dolna), na skraju Pogórza Rożnowskiego, u podnóża Beskidu Wyspowego, nad Jez. Rożnowskim;
w. gminna w woj. małopol. (pow. myślenicki), nad Krzczonówką (prawy dopływ Raby);
zbiornik retencyjny w woj. małopol. → Żywieckie, Jezioro.
w. w woj. małopol. (pow. nowotarski, gmina Łapsze Niżne), nad Trybską Rzeką, w pobliżu jej ujścia do Białki;
Trzebośnica, Trzebośnia, Trzebośna, w górnym biegu Medynia,
rz., lewy dopływ Sanu, płynie przez Płaskowyż Kolbuszowski i Równinę Tarnobrzeską do Doliny Dolnego Sanu, w woj. podkarpackim;
węzeł kol. w woj. małopol., na Wyż. Miechowskiej, na północ od Miechowa,
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Krynica Zdrój), w kotlinie na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego, przy ujściu Mochnaczki do Muszynki, w pobliżu granicy ze Słowacją;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Ochotnica Dolna), w dolinie Dunajca, między Lubaniem (Gorce) a Radziejową (Beskid Sądecki);
w. gminna w woj. małopol., w pow. limanowskim, w Beskidzie Wyspowym, w dolinie Łososiny;
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
rz., prawy dopływ Wisły, płynie z Pogórza Wiśnickiego przez Podgórze Bocheńskie i Niz. Nadwiślańską, w obrębie Kotliny Sandomierskiej, w woj. małopol.;
w. gminna w woj. małopol., w pow. gorlickim, w Beskidzie Niskim, u ujścia potoku Zdynia do Ropy;
w. w woj. małopol., w pow. brzeskim (gmina Szczurowa), na Niz. Nadwiślańskiej, na pr. brzegu Raby, w pobliżu jej ujścia do Wisły;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia