woj małopol

Encyklopedia PWN

rz., prawy dopływ Wisły, płynie przez Beskidy Zachodnie, Pogórze Zachodniobeskidzkie i Kotlinę Oświęcimską, w woj. śląskim i małopol.;
w. gminna w woj. małopol., w pow. wadowickim, w Dolinie Górnej Wisły, przy południowym skraju szerokiej doliny Wisły;
w. w woj. małopol. (pow. nowotarski, gmina Czorsztyn), w Pieninach, u podnóża Trzech Koron, nad Dunajcem;
w. w woj. małopol., w pow. nowotarskim (gmina Czorsztyn), w Pieninach, w dolinie Dunajca, nad Jez. Sromowickim, w pobliżu Pienińskiego Parku Nar. i granicy ze Słowacją;
Sromowickie, Jezioro, Jezioro Sromowskie, Zbiornik Wodny Sromowce Wyżne,
wyrównawczy zbiornik retencyjny na Dunajcu, w Pieninach, w woj. małopol.;
w. w woj. małopol., w pow. wielickim (gmina Niepołomice), w zachodniej części Podgórza Bocheńskiego, w pobliżu Puszczy Niepołomickiej;
Stradomka, w górnym biegu Śreniawa,
rz., prawy dopływ Raby, płynie z Beskidu Wyspowego przez Pogórze Wiśnickie na Podgórze Bocheńskie, w woj. małopol.;
w. w woj. małopol. (pow. myślenicki, gmina Pcim), na północno-wschodnim skraju Beskidu Makowskiego;
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Grybów), na Pogórzu Rożnowskim, nad Białą;
w. gminna w woj. małopol. (pow. suski), w Beskidzie Makowskim i Żywieckim, nad Stryszawką (dopływ Skawy);
Stryszawka, Strzyszawka, Stryszówka,
rz., lewy dopływ Skawy, płynie w Beskidzie Makowskim, w woj. małopol.;
w. gminna w woj. małopol., w pow. krak., na Wyż. Olkuskiej, w górnym biegu Prądnika, w Ojcowskim Parku Nar. i jego otulinie;
pow. ziemski w południowo-zachodniej części woj. małopol., na południu graniczy ze Słowacją;
w. gminna w woj. małopol. ( pow. nowotarski), nad Białym Dunajcem;
w. w woj. małopol., w pow. gorlickim (gmina Łużna), na skraju Beskidu Niskiego, u podnóża zalesionej Maślanej Góry, nad Szalówką (prawy dopływ Białej);
w. w woj. małopol. (pow. limanowski, gmina Kamienica), nad Kamienicą (lewy dopływ Dunajca);
w. w woj. małopol., w pow. tarnowskim (gmina Pleśna), na północnym skraju Pogórza Rożnowskiego;
w. w woj. małopol. (pow. brzeski. gmina Brzesko).
w. w woj. małopol., w pow. limanowskim (gmina Jodłownik), w Beskidzie Wyspowym, w dolinie Stradomki;
Szreniawa, Strzeniawa,
rz., lewy dopływ Wisły, płynie z Wyż. Olkuskiej (Wyż. Krakowsko-Częstochowska), przez Wyż. Miechowską i Płaskowyż Proszowicki (Niecka Nidziańska), w woj. śląskim, świętokrzyskim i małopol.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia