woj dolnośląskim

Encyklopedia PWN

w. w woj. dolnośląskim (pow. kłodzki, gmina Stronie Śląskie), nad Morawką (lewy dopływ Białej Lądeckiej);
stopień wodny i zbiornik na Odrze (woj. dolnośląskie);
w. w woj. dolnośląskim (pow. jeleniogórski, gmina Mysłakowice).
zbiornik retencyjny na Bobrze, w Bramie Lubawskiej, w woj. dolnośląskim;
w. w woj. dolnośląskim (pow. oławski, gmina Oława), nad Smortawą (prawy dopływ Odry);
w. w woj. dolnośląskim (pow. świdnicki, gmina Świdnica), nad Bystrzycą, w pobliżu Jez. Lubachowskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia