woj świętokrz

Encyklopedia PWN

w. w woj. świętokrz. (pow. konecki, gmina Końskie), na pr. brzegu Młynkowskiej (lewy dopływ Drzewiczki).
w. w woj. świętokrz. (pow. jędrzejowski, gmina Małogoszcz), w przełomowej dolinie Łosośnej;
w. gminna w woj. świętokrz. (pow. staszowski), na południowo-wschodnim skraju G. Świętokrzyskich;
w. w woj. świętokrz. (pow. starachowicki, gmina Brody), nad Kamienną.
zbiornik retencyjny na Kamiennej (woj. świętokrz.);
w. w woj. świętokrz. (pow. pińczowski, gmina Działoszyce), na pr. wysokim brzegu doliny Niedzicy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia