wodorowa

Encyklopedia PWN

elektroda wodorowa, półogniwo wodorowe,
półogniwo, którego potencjał jest określony równowagą reakcji: H2 ⇆ 2H+ + 2e;
korozja wodorowa, kruchość wodorowa metali,
zespół zjawisk związanych z obniżaniem właściwości plastycznych i wytrzymałościowych metali pod wpływem działania na nie wodoru, polegający na uszkodzeniach metali (głównie stali) wskutek zmian ich struktury spowodowanych wnikaniem atomowego wodoru w głąb tworzywa metalicznego.
rodzaj jądrowej bomby lotn., → broń jądrowa.
wodorowy jon, wodór, proton,
jednododatni jon H+;
grupa fizjol. mikroorganizmów zdolnych do wykorzystywania wodoru jako źródła energii;
rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia