wodorosole

Encyklopedia PWN

wodorosole, sole kwaśne,
rodzaj soli, pochodne kwasów wieloprotonowych, których cząsteczki zawierają 1 lub więcej jonów wodorowych;
protonowość kwasu, zasadowość kwasu,
liczba zdolnych do odszczepienia w procesie dysocjacji elektrolitycznej jonów wodoru (protonów) z cząsteczki kwasu (kwasy).
związki chemiczne, które można uważać za pochodne kwasów, w których jon lub jony wodorowe zostały zastąpione jonem (jonami) metalu lub jonem koordynacyjnym (np. NH), albo za pochodne zasad, w których jon (jony) wodorotlenkowy został zastąpiony resztą kwasową.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia