wodorosiarczany

Encyklopedia PWN

siarczany(VI), siarczany,
pochodne nieorganiczne (sole) lub organiczne (estry) kwasu siarkowego(VI) H2SO4.
wodorosiarczany(VI), wodorosiarczany, kwaśne siarczany(VI),
chem. sole (wzór ogólny MeHSO4, Me = metal jednowartościowy) i estry (HOSO2OR, R = alkil lub aryl) kwasu siarkowego(VI);
nadtlenodisiarczany(VI), peroksodisiarczany(VI), dawniej nadsiarczany,
związki nieorg., sole kwasu nadtlenodisiarkowego(V) H2S2O8;
pirogronowy kwas, kwas 2-oksopropionowy, CH3COCOOH,
związek organiczny, α-ketokwas;
sodu wodorosiarczan(VI), wodorosiarczan sodu, kwaśny siarczan sodu, NaHSO4,
związek nieorganiczny, sól;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia