wizualnej

Encyklopedia PWN

fotometr
[gr.],
przyrząd do pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, światłości, strumienia świetlnego, luminancji, współczynnika przepuszczalności i współczynnika odbicia.
fotometria
[gr.],
dział optyki fiz. zajmujący się ilościowym ujmowaniem promieniowania świetlnego (podczerwonego, widzialnego i nadfioletowego) i opisem źródeł tego promieniowania za pomocą wielkości fotometrycznych;
Frutiger Adrian, ur. 24 V 1928, Unterseen k. Interlaken, zm. 10 IX 2015, Bremgarten k. Berna,
typograf szwajcarski;
Hamilton
[hạ̈məltən]
Richard, ur. 24 II 1922, Londyn, zm. 13 IX 2011,
bryt. malarz i grafik;
Kolář Jiří, ur. 24 IX 1914, Protivín, zm. 11 VIII 2002, Praga,
czeski poeta, tłumacz i plastyk;
kolorymetr
[łac.-gr.],
fiz. przyrząd do określania barw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia