wizualnej

Encyklopedia PWN

fiz. podstawowa wielkość fotometrii wizualnej, → natężenie oświetlenia.
farby
[niem.],
wyroby lakierowe (zawierające pigmenty) tworzące — po naniesieniu na podłoże — powłoki kryjące (ochronne, dekoracyjne lub specjalne).
farby zawierające pigmenty (np. jodek rtęci HgI2), które zmieniają barwę pod wpływem zmian temp.;
dzieło film., w którym obrazom (warstwie wizualnej) towarzyszy dźwięk (warstwa akustyczna) odtwarzany synchronicznie z nimi, z nośnika stanowiącego przeważnie integralną część kopii filmowej.
fotometr
[gr.],
przyrząd do pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, światłości, strumienia świetlnego, luminancji, współczynnika przepuszczalności i współczynnika odbicia.
fotometria
[gr.],
dział optyki fiz. zajmujący się ilościowym ujmowaniem promieniowania świetlnego (podczerwonego, widzialnego i nadfioletowego) i opisem źródeł tego promieniowania za pomocą wielkości fotometrycznych;
Frutiger Adrian, ur. 24 V 1928, Unterseen k. Interlaken, zm. 10 IX 2015, Bremgarten k. Berna,
typograf szwajcarski;
Hamilton
[hạ̈məltən]
Richard, ur. 24 II 1922, Londyn, zm. 13 IX 2011,
bryt. malarz i grafik;
Kolář Jiří, ur. 24 IX 1914, Protivín, zm. 11 VIII 2002, Praga,
czeski poeta, tłumacz i plastyk;
kolorymetr
[łac.-gr.],
fiz. przyrząd do określania barw;
lampa
[gr. lampás ‘pochodnia’],
urządzenie techniczne, które — dzięki zamianie energii elektrycznej lub energii uzyskiwanej ze spalania paliwa na promieniowanie widzialne — ma zdolność oświetlania i sygnalizacji wizualnej.
fot. płasko-równoległa płytka z przezroczystego lub półprzezroczystego materiału (ze szkła lub tworzywa sztucznego), której jedna powierzchnia jest zmatowana w celu rozproszenia padającego na nią światła;
podstawowa wielkość fotometrii wizualnej określana przez stosunek strumienia świetlnego padającego na oświetloną powierzchnię do wielkości tej powierzchni;
Partum Andrzej, ur. 16 XII 1938, Warszawa, zm. 1 III 2002, tamże,
muzyk, poeta, malarz; autor performances;
Prigow Dmitrij A., ur. 5 XI 1940, Moskwa, zm. 16 VII 2007, tamże,
ros. poeta, dramatopisarz i plastyk;
Redgrove
[rẹdgreıw]
Peter William, ur. 2 I 1932, Kingston-upon-Thames (hrab. Surrey), zm. 16 VI 2003, Falmouth (Kornwalia),
pisarz angielski;
luminofory świecące pod wpływem promieniowania rentgenowskiego,
Rühm
[rü:m]
Gerhard, ur. 12 II 1930, Wiedeń,
austr. pisarz i kompozytor;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

wizualny «związany ze wzrokiem i z obrazem jako środkiem przekazywania informacji»
• wizualnie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia