wirnikowe

Encyklopedia PWN

urządzenie elektr. do prania odzieży i in. wyrobów z tkanin i dzianin;
urządzenie do obniżania (lub utrzymania na stałym poziomie) temperatury materii zawartej w przestrzeni wyodrębnionej z otoczenia obudową izolacyjną;
wprawianie w ruch danego ośrodka w celu uzyskania emulsji, zawiesiny ciał stałych lub przyspieszenia niektórych procesów (np. ekstrakcji, absorpcji, wymiany ciepła, rozpuszczania);
odrzutowy napęd statków wodnych, w którym czynnikiem roboczym jest woda zaburtowa;
maszyna roln., konna lub ciągnikowa, do przetrząsania skoszonej zielonki znajdującej się na pokosie lub w wałku;
silnik, w którym czynnikiem roboczym jest ciecz (np. woda, olej), przetwarzający energię kinetyczną lub energię ciśnienia cieczy na pracę mechaniczną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia