wietrzeniowe

Encyklopedia PWN

złoża powstałe w wyniku nagromadzenia składników użytecznych przez procesy wietrzenia;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
kaolin, glinka kaolinowa, glinka porcelanowa,
osadowa skała ilasta złożona gł. z kaolinitu;
3 grupy skałek granitowych na spłaszczeniu północnego stoku Smogorni (gł. grzbiet Karkonoszy), w Karkonoskim Parku Narodowym;
rozległy region fizycznogeogr. w środkowej części Europy, stanowiący wschodnią część tzw. Europy Hercyńskiej — gór i wyżyn Europy Zachodniej, związanych genetycznie z orogenezą hercyńską;
geol. zespół procesów zachodzących pod wpływem czynników zewnętrznych (egzogeniczne procesy), prowadzących do rozpadu mechanicznego i rozkładu chemicznego skał;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia