wieloskładnikowy

Encyklopedia PWN

nawozy mineralne zawierające co najmniej 2 z głównych składników pokarmowych roślin (azot, fosfor, potas), tzw. makroelementów;
stopy miedzi, w których gł. dodatkiem stopowym (powyżej 2%) jest cynk.
substancje pochodzenia mineralnego lub org., których użycie w uprawie roślin (nawożenie) ma na celu zwiększenie wysokości i jakości plonów dzięki dostarczeniu roślinom składników pokarmowych oraz polepszeniu właściwości fiz., fizykochemicznych, chem. i biol. gleb;
Ptak Władysław, ur. 17 IV 1920, Wieliczka k. Krakowa, zm. 14 IV 1990, Kraków,
metalurg;
materiał będący stopem amorficznym dwu- lub wieloskładnikowym, w którym metal jest składnikiem podstawowym;
pojęcie stosowane w fizyce i in. naukach mat.-przyr. oraz w technice, oznaczające wyodrębniony z otaczającego świata obiekt lub zbiór obiektów, którego właściwości lub zjawiska w nim zachodzące są przedmiotem badań;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia