wielobarwne

Encyklopedia PWN

proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
fotoreprodukcja
[gr.-łac.],
poligr. proces wykonywania negatywów i diapozytywów fotoreprodukcyjnych na podstawie oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych), przeprowadzany metodami fot., obecnie zwykle przy użyciu komputerów;
polichromia
[gr. polýchrōmos ‘wielobarwny’],
szt. plast. wielobarwne malowidła zdobiące ściany, stropy lub sklepienia budowli;
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
Altamira Wymowa, Las Cuevas de Altamira,
jaskinia w G. Kantabryjskich, w północnej Hiszpanii, w regionie Kantabria, na północny zachód od Torrelavega;
cudowronki, ptaki rajskie, Paradisaeinae,
podrodzina ptaków z rodziny cudowronkowatych;
rzem. artyst. termin przyjęty na określenie fajansowych wyrobów użytkowych i dekoracyjnych, produkowanych od ok. 1600 w różnych ośrodkach ceramicznych Holandii, m.in. (od ok. 1650) w Delft.
hipeastrum, zwartnica, zw. także niewłaściwie amarylisem, Hipeastrum,
rodzaj z rodziny amarylkowatych,
kalatea, ostrzeszyn, Calathea,
rodzaj z rodziny marantowatych (Maranthaceae)
staropolski, lekki, uniwersalny pojazd zaprzęgany w parę koni, używany przez szlachtę i bogate dwory;
kurtaczki, Pittidae,
rodzina ptaków z rzędu wróblowych;
męczennica, pasiflora, Passiflora,
rodzaj z rodziny męczennicowatych (Passifloraceae);
oleodruk
[niem.],
reprodukcja naśladująca obrazy olejne, wykonana metodą wielobarwnego druku farbami z dodatkiem oleju (oleografia); także potoczna nazwa wielobarwnej reprodukcji malarstwa, przypominającej obraz olejny, wykonanej za pomocą chromolitografii (litografia);
pierwociny sztuki paleolitycznej sięgają czasów egzystencji człowieka neandertalskiego Homo sapiens neanderthalensis i znane są z okresu mustierskiego (50–38 tysięcy lat p.n.e.) z Francji, Czech i Polski;
Paracas
[˜kas],
jedna z kultur prekolumbijskich horyzontu wczesnego (900–200 p.n.e.);
prahistoryczna sztuka, sztuka przedhistoryczna,
sztuka dawnych społeczeństw przed pojawieniem się pisma oraz instytucji państwa.
kultury rodzimej ludności Ameryki, rozwijające się od czasów zasiedlenia tej części świata przez przybyszów z Azji (co, jak sądzi obecnie większość badaczy, nastąpiło między 60 a 40 tysięcy lat temu) do przełomu XV i XVI w., kiedy Europejczycy odkryli i podbili te ziemie.
psychol. jedna z metod projekcyjnych w badaniu osobowości, stworzona przez H. Rorschacha;

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.

Słownik języka polskiego PWN

wielobarwny
1. «złożony z wielu barw lub z elementów różnego koloru»
2. «obfitujący w różnorodne, ciekawe fakty, zdarzenia»

• wielobarwnie • wielobarwność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia