wielkim

Encyklopedia PWN

struktura organizacyjna w gospodarce centralnie sterowanej skupiająca przedsiębiorstwa zgrupowane dotąd w zjednoczeniach i kombinatach.
Wielkie Rowy Afrykańskie, Great Rift Valley, East African Rift Valley,
system rowów tektonicznych w Afryce Wschodniej, na Wyż. Abisyńskiej i Wyż. Wschodnioafrykańskiej, będący częścią najdłuższego na Ziemi (ponad 6000 km) ryftu ciągnącego się południkowo od Rowu Jordanu i M. Martwego na północy po dolinę dolnej Zambezi w południowej Afryce.
Wielkie Soroczyńce, Wełyki Soroczynci, Velyki Sorochyntsi,
miejscowość na Ukrainie (obw. połtawski), nad Psiołem (lewy dopływ Dniepru);
Wielkie Społeczeństwo, ang. Great Society,
program polityki wewn. prezydenta USA L.B. Johnsona 1963–69;
Wielkie Tyrnowo, Weliko Tyrnowo, do 1965 Tyrnowo,
m. obwodowe w środkowej Bułgarii, na północnym przedgórzu Bałkanów, nad Jantrą, na wys. ok. 220 m.
Wielkie Urwisko, Wielka Krawędź, ang. Great Escarpment,
system progów tektonicznych na południu Afryki, w Mozambiku, Zimbabwe, RPA, Suazi, Lesotho, Namibii i Angoli, oddzielających wyżynne wnętrze od nizin nadbrzeżnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia