wielkim

Encyklopedia PWN

dział techniki dotyczący wytwarzania, przekształcania, przesyłania i wykorzystywania drgań wielkiej częst.;
Wielkie Księstwo Poznańskie, niem. Grossherzogtum Posen,
autonomiczna prowincja państwa pruskiego, utworzona na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego i przyłączona do Prus z zachowaniem odrębności administracyjnej;
Wielkie Równiny, Wielka Równina Prerii, The Great Plains Wymowa,
wyż. w środkowej części Ameryki Północnej, w Kanadzie i USA, biegnąca z południa na północ wzdłuż wschodniego przedpola Kordylierów, od środkowego biegu rz. Rio Grande do niz. Mackenzie;
fiz. teorie pola, w których jest realizowana unifikacja oddziaływań silnych i elektrosłabych.
mat. statyst. jedna z metod w teorii estymacji nieznanych parametrów;
Wielka Armia, fr. Grande Armée,
armia francuska w okresie wojen napoleońskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia