wielkim

Encyklopedia PWN

centralna instytucja kredytowa zaboru austriackiego, założona 1881 we Lwowie; rozpoczął działalność w połowie 1883;
prowincjonalna konstytucja Galicji 1861–1918, określająca zasady funkcjonowania i kompetencje najwyższych władz autonomicznych (krajowych): Sejmu Krajowego i Wydziału Krajowego, w ramach monarchii austro-węgierskiej.
mat. ogólna zasada, wg której, przy pewnych warunkach, jednoczesne działanie czynników losowych prowadzi do nielosowego (deterministycznego) wyniku.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia