wielką

Encyklopedia PWN

bitwa o Wielką Brytanię, ang. Battle of Britain,
ogół przedsięwzięć obronnych oraz walk lotnictwa brytyjskiego (RAF) i walczących w jego składzie pilotów innych krajów przeciwko ofensywie powietrznej niemieckiego lotnictwa (Luftwaffe), prowadzonej (8 VIII–31 X 1940) w ramach przygotowywanej inwazji na Wyspy Brytyjskie;
mat. ogólna zasada, wg której, przy pewnych warunkach, jednoczesne działanie czynników losowych prowadzi do nielosowego (deterministycznego) wyniku.
Wielkie Księstwo Poznańskie, niem. Grossherzogtum Posen,
autonomiczna prowincja państwa pruskiego, utworzona na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego i przyłączona do Prus z zachowaniem odrębności administracyjnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia