wiedeńską

Encyklopedia PWN

grupa kompozytorów, działająca ok. 1905–1936 w Wiedniu; jej
kongres międzynarodowy mający na celu dokonanie zmian ustrojowych i terytorialnych w Europie po upadku cesarza Napoleona I;
spotkanie przedstawicieli 35 państw członkowskich KBWE w Wiedniu 4 XI 1986–19 I 1989;
Wiedeńska, Kotlina, Wiener Becken,
zapadlisko tektoniczne w północno-wschodniej Austrii, położone pomiędzy Alpami i Karpatami, w środkowym biegu Dunaju,
wyprawa wojsk polskich 1683 przeciwko armii tureckiej oblegającej Wiedeń;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia