wieczysta

Encyklopedia PWN

komisja utworzona 1815 z inicjatywy cara Aleksandra I Romanowa w celu przeprowadzenia reformy agrarnej w dobrach narodowych i kościelnych;
akt uchwalony 23 I 1573 na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, związany z programem egzekucyjnym;
władza ustawodawcza kolonii (następnie stanów) amerykańskich przed, w trakcie i po wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775–83.
konstytucja
[łac. constitutio ‘ustrój’, ‘ustanowienie’],
prawo:
ustawa określająca zasady ustroju Stanów Zjednoczonych, organizację władz państwa oraz prawa i obowiązki obywatelskie;
w dawnej Polsce prawo ustanowione przez sejm (ówczesne ustawy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia