wieczysta

Encyklopedia PWN

prawo ochrona interesów osoby, która nie wiedząc o niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, nabyła odpłatnie jakieś prawo od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako uprawnionej.
sakramentki, benedyktynki sakramentki, Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Moniales Sancti Benedicti Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti (OSBap),
żeński zakon kontemplacyjny reguły św. Benedykta z Nursji, zał. 1653 w Paryżu przez Katarzynę de Bar (matka Mechtylda), zatwierdzony 1668 przez papieża Klemensa IX;
zawarty 30 I 1667 w Andruszowie (ob. wieś w obwodzie smoleńskim w Federacji Ros.) pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją na 13 i pół roku;
annuity
[łac.],
ekon.
apostazja
[gr. apostasía ‘odpadnięcie’, ‘odstępstwo’],
w chrześcijaństwie dobrowolne i świadome odrzucenie wiary rel. przez ochrzczonego, porzucenie stanu duchownego po wyższych święceniach lub zerwanie tzw. wieczystych ślubów zakonnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia