wieczysta

Encyklopedia PWN

Huxley
[hạksli]
Aldous Leonard Wymowa, ur. 26 VII 1894, Godalming (hrab. Surrey), zm. 22 XI 1963, Los Angeles,
pisarz angielski.
iura in re aliena
[łac., ‘prawa na rzeczy cudzej’],
w prawie rzym. termin oznaczający częściowe ograniczenie uprawnień właściciela na rzecz innych osób;
neutralność trwała, neutralność w czasie pokoju, zw. dawniej neutralnością wieczystą,
wg prawa międzynarodowego sytuacja prawna i polityczna państwa, które dobrowolnie zobowiązuje się nie brać udziału w wojnie między innymi państwami i nie zaciągać zobowiązań militarnych, np. nie przystępować do bloków polityczno-militarnych (nie dotyczy to przynależności do międzynarodowych organizacji pokojowych, jak np. ONZ) ani też udostępniać swojego terytorium do zakładania baz wojskowych;
dawny podatek dochodowo-gruntowy, → ofiara wieczysta.
prawo:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia