wieczny

Encyklopedia PWN

u I. Kanta: praktyczny ideał hist. i polit. rozwoju oparty na podstawach moralnych, zgodnie z którym państwa, na skutek konfliktów, będą musiały podporządkowywać się instytucjom międzynarodowym.
filoz. koncepcja pitagorejczyków i stoików, wg której wszystko, co istniało kiedyś — powróci;
odpowiednio zestawiona tabela, za pomocą której można odnaleźć w sposób mechaniczny brakujący element daty (np. rok, miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia), pod warunkiem, że są dane 3 jej pozostałe elementy.
filoz. wizja Kosmosu cyklicznego, w którym różnego typu wydarzenia powtarzają się w stałych odstępach czasowych;
granica wiecznego śniegu, linia wiecznego śniegu,
geogr. powierzchnia (w przekroju pionowym linia) ograniczająca od dołu obszary, na których opad śniegu w ciągu roku jest wyższy niż jego ubytek w wyniku topnienia i parowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia