widłowy

Encyklopedia PWN

wózek jezdniowy o pionowych prowadnicach, wzdłuż których może poruszać się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkiem.
maszyna robocza pracująca ruchem przerywanym (w przeciwieństwie do przenośnika), służąca do przemieszczania na ograniczone odległości różnorodnych ładunków (transport bliski) w obrębie danego ośrodka w związku z procesem technol. (np. zakładu wytwórczego, placu budowy) lub usługami przeładunkowymi (składy, magazyny);
maszyna do załadowywania (i wyładowywania) ładunku, urobku itp. na środki transportu, np. koparka, wózek widłowy, ł. górnicza;
regał do składowania zapasów w magazynach;
rodzaj dźwignicy stosowanej w magazynach i składach do obsługi regałów o wysokość do ok. 20 m;
wózek, wózek jezdniowy,
środek transportu bliskiego do przewożenia ładunków po drogach na terenie zakładów przem.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia