wiatyk

Encyklopedia PWN

wiatyk
[łac. viaticum ‘zapasy na drogę’],
w chrześcijaństwie praktykowana od starożytności Komunia Święta chorych w niebezpieczeństwie śmierci, traktowana jako pokarm (prowiant) na drogę do wieczności.
namaszczenie chorych, łac. unctio infirmorum, święte namaszczenie, sakrament chorych, sakrament uzdrowienia,
w katolicyzmie i prawosławiu sakrament udzielany poważnie chorym i umierającym (in articulo mortis ‘w ostatniej chwili życia’) polegający na namaszczeniu poświęconym olejem wybranych miejsc na ciele (zwłaszcza czoła i dłoni);
teatr studencki w Polsce,
niezawodowy ruch teatr., obejmujący środowiska akademickie;

Słownik języka polskiego PWN

wiatyk «w Kościele katolickim: komunia udzielana umierającemu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia