większy

Encyklopedia PWN

barciak większy, barciak motylica, woszczyniaczek, Galleria mellonella,
motyl z rodziny omacnicowatych;
ogrodniczek większy, Pyrochroa coccinea,
eur. chrząszcz;
mat. ogólna zasada, wg której, przy pewnych warunkach, jednoczesne działanie czynników losowych prowadzi do nielosowego (deterministycznego) wyniku.
mat. statyst. jedna z metod w teorii estymacji nieznanych parametrów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia