wiązką promieni świetlnych

Encyklopedia PWN

dziedzina elektroniki zajmująca się działaniem przyrządów elektronowych, w których wykorzystuje się wiązki elektronów poruszających się w polach elektr. i magnetycznych.
kolimator
[łac.],
urządzenie opt. do otrzymywania równoległej wiązki promieni świetlnych;
przyrząd do wyrównywania i mierzenia różnicy dróg opt. 2 promieni świetlnych lub wytwarzania i mierzenia różnicy faz drgań świetlnych 2 wiązek światła.
wykorzystanie do celów leczn. wiązki promieni świetlnych emitowanych przez różnego rodzaju lasery;
fiz. punkt przecięcia się promieni świetlnych (o.o. rzeczywiste) lub ich przedłużeń (o.o. pozorne) po przejściu przez soczewkę lub odbiciu od zwierciadła, jeśli promienie padając na soczewkę (zwierciadło) tworzyły wiązkę równoległą do jej osi optycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia