wgłębne

Encyklopedia PWN

w przemyśle octowym urządzenie do wytwarzania octu z alkoholu etylowego przez fermentację za pomocą bakterii octowych;
geofizyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym;
wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
gramofon
[gr.],
urządzenie do odtwarzania dźwięku z płyt gramofonowych.
Guterch Aleksander, ur. 16 II 1936, Sękowa (woj. małopol.),
geofizyk;
geofiz. wgłębna strefa na wschodzie platformy paleozoicznej środkowej i zachodniej Europy, na przedpolu prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, o szerokości 50–80 km;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia