wgłębne

Encyklopedia PWN

akwatinta
[wł. acquatinta ‘barwiona woda’],
technika graficzna wgłębna trawiona; także nazwa odbitki wykonanej w tej technice.
elektrotinta
[gr.-wł.],
technika graficznej wgłębna, trawiona;
erozja
[łac. erosio ‘żłobienie’, ‘wgryzanie’],
zespół procesów powodujących żłobienie i rozcinanie powierzchni skorupy ziemskiej przez wody, lodowce i wiatr, połączone z usuwaniem powstających produktów niszczenia;
fluoroforta
[łac.],
technika graficzna wgłębna, trawiona;
fonograf
[gr. phōnḗ ‘głos’, ‘dźwięk’, gráphō ‘piszę’],
pierwsze urządzenie do mech. zapisywania i odtwarzania dźwięku, wynalezione 1877 i opatentowane 1888 przez Th.A. Edisona.
fonografia
[gr. phōnḗ ‘głos’, ‘dźwięk’, gráphō ‘piszę’],
utrwalanie przebiegów akustycznych w postaci tzw. ścieżek dźwiękowych na mechanicznych, magnetycznych lub optycznych nośnikach dźwięku (takich jak walce, taśmy, płyty itp.), umożliwiających ich wielokrotne odtwarzanie za pośrednictwem głośników;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia