wgłębne

Encyklopedia PWN

nawadnianie, irygacja,
zabieg melioracyjny (melioracje), polegający na uzupełnianiu wody w glebie w celu poprawienia warunków wilgotnościowych i zaopatrzenia roślin w wodę (n. zwilżające).
krążek z tworzywa sztucznego z zapisanym w sposób elektromech. analogowym sygnałem dźwiękowym, odtwarzanym za pomocą gramofonu.
architektoniczny rodzaj dekoracji,
górn.:
w produkcji octu zbiornik o pojemności kilku tys. litrów, zwykle ze stali kwasoodpornej, w którym metodą octowej fermentacji wgłębnej (w całej objętości roztworu), z rozcieńczonego alkoholu etylowego wytwarza się ocet o stężeniu 12–13%;
akwaforta
[łac. aqua fortis ‘mocna woda’ < wł. acquaforte],
technika graficzna wgłębna trawiona; także nazwa odbitki wykonanej w tej technice.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia