wewnętrzny

Encyklopedia PWN

wzorzec wewnętrzny, standard wewnętrzny,
w analizie chem. substancja, dodawana do próbki analitycznej w stałej ilości, której sygnał analityczny powstaje w zbliżonych warunkach i ma podobny charakter jak sygnał analityczny analitu (substancji oznaczanej);
ekon. wymiana towarowa na obszarze celnym danego państwa; także gałąź gospodarki narodowej, obejmująca przede wszystkim handel detaliczny i handel hurtowy, a także żywienie zbiorowe i skup.
prezentacja toku myślenia i przeżyć postaci w utworze narracyjnym, zwykle mająca kształt mowy niezależnej lub pozornie zależnej;
mat. wyznaczenie wewnątrz danego odcinka AB takiego punktu C, żeby stosunek odległości AC : BC był równy zadanej liczbie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia