wewnątrzkadrowym

Encyklopedia PWN

etap powstawania dzieła film., jeden z podstawowych środków wyrazu sztuki filmowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia