wbijana

Encyklopedia PWN

urządzenie do pobierania wody podziemnej, a także do obniżania poziomu wody gruntowej;
urządzenie (wbijana w ziemię żerdź z promienistymi poprzeczkami) do układania siana, w celu jego wysuszenia;
nawodna osada z późnej epoki brązu (ok. 1200–800 p.n.e.), zał. na wyspie jez. Feder w południowej Wirtembergii (Niemcy);
korrida, hiszp. corrida Wymowa, corrida de toros,
widowisko popularne gł. w Hiszpanii, także w Portugalii, południowej Francji i Ameryce Łacińskiej;
element urządzenia kotwicznego statku wodnego lub część obiektów mocowanych do dna (np. pław, zastawnych sieci rybackich);
zagłębienie w kształcie czaszy lub leja, z obrzeżającym je pierścieniowym wałem, powstałe na powierzchni Ziemi lub innego ciała niebieskiego (np. planety, księżyca) w rezultacie upadku meteoroidu (impakcja);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia