warty

Encyklopedia PWN

środkowowschodnia część Kotliny Gorzowskiej, między Doliną Dolnej Noteci a Obornicką Doliną Warty;
północno-zachodnia część Kotliny Gorzowskiej;
południkowy odcinek dolnej Warty, między Mosiną a Obornikami;
park narodowy o pow. 8074 ha, w tym pod ścisłą ochroną 682 ha (2008), zał. 2001 przy ujściu Warty do Odry;
Kraj Warty, niem. Reichsgau Wartheland lub Warthegau,
część ziem zachodniej Polski 1939–45 włączonych do III Rzeszy (województwa: wielkopol., część pomor., łódz. i warsz.);
Marcin z Warty, Marcin Wartecki, żył w 2. poł. XVI w.,
muzyk i kompozytor;
południowa część Kotliny Gorzowskiej;
Warta, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA
→ Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółka Akcyjna.
rzeka, prawy, największy dopływ Odry; płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej przez wyżyny Woźnicko-Wieluńską i Przedborską, Niz. Południowowielkopolską (kotliny: Szczercowska, Sieradzka, Kolska oraz Dolina Konińska), Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Kotlina Śremska), Pojezierze Wielkopolskie (Poznański Przełom Warty między Pojezierzem Poznańskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim) do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
„Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu”,
pismo wyd. 1874–90 w Poznaniu;
wielosekcyjny klub sport.;
miasto w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w Kotlinie Sieradzkiej, nad Wartą, w pobliżu zbiornika Jeziorsko.
Warta–Gopło, Kanał, Kanał Ślesiński,
kanał żeglowny łączący rzekę Wartę (początek w Koninie) z jeziorem Gopło, przez jezioro: Pątnowskie, Mikorzyńsko-Wąsowskie, Ślesińskie i Czarne;
w. gminna w województwie wielkopol. (pow. średzki), na l. brzegu Warty;
polski zakład ubezpieczeń, założony 1920 w Poznaniu, od 1931 z siedzibą w Warszawie;
Hohe Warte
[ho:ə w.],
wł. Coglians,
najwyższy szczyt Alp Karnickich, na granicy Austrii i Włoch;

Słownik języka polskiego PWN

warta
1. «grupa zwykle uzbrojonych ludzi pilnujących kogoś lub czegoś albo pełniąca straż honorową»
2. «pełnienie takiej służby»
wart
1. «mający określoną cenę»
2. «mający jakąś wartość»
3. «zasługujący na coś, na kogoś»
warto «jest sens, korzyść w czymś, w zrobieniu czegoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia