warto

Encyklopedia PWN

Braun Werner von Wymowa, ur. 23 III 1912, Wyrzysk (niem. Wirsitz), zm. 16 VI 1977, Alexandria k. Waszyngtonu,
niemiecki inżynier mechanik, pionier techniki rakietowej i kosmicznej.
w. gminna w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w Kotlinie Szczercowskiej, nad Wartą, na granicy Parku Krajobrazowgo Międzyrzecza Warty i Widawki;
rzeka, na Pojezierzu Wielkopolskim, prawy dopływ Warty;
w. gminna w woj. wielkopol., w pow. poznańskim, na pograniczu Poznańskiego Przełomu Warty i Pojezierza Gnieźnieńskiego, na pr. brzegu Warty;
północna część Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, między przełomową doliną Warty a źródłowymi odcinkami Białej Przemszy i Szreniawy;
Déat
[deạ]
Marcel, ur. 7 III 1894, Guérigny, zm. 10 I 1955, San Vito k. Turynu,
fr. polityk i publicysta;
stan psychiczny wynikający z doświadczenia obecności świętości (sacrum).
szczególny przypadek praw przyrody;
Franciszek z Sieradza, data ur. nieznana, zm. 1516,
malarz, bernardyn;
dźwięki wydawane przez zwierzęta, będące w większości wytworem aparatu głosowego (wokalizacja) ;
Gomółka Mikołaj, ur. ok. 1535, Sandomierz(?), zm. prawdopodobnie 5 III 1609, Jazłowiec (Ukraina),
kompozytor polskiego odrodzenia, muzyk królewski, twórca pierwszego narodowego śpiewnika polskiego.
powiat ziemski w północnej części woj. lubuskiego, na zachodzie graniczy krótkim odcinkiem Odry z Niemcami;
miasto w województwie lubuskim, na pograniczu Równiny Gorzowskiej i Kotliny Gorzowskiej, nad Wartą i jej prawym dopływem Kłodawką; siedziba wojewody lubuskiego i starosty pow. gorzowskiego, pow. grodzki.
jezioro w Kotlinie Gorzowskiej, w dorzeczu Warty, w woj. wielkopol., na zachód od Sierakowa, na wys. 36 m, w Puszczy Noteckiej, w Sierakowskim Parku Krajobrazowym;
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, w Kotlinie Kolskiej, nad Wartą.
w. w woj. wielkopol. (pow. poznański, gmina Mosina), nad Wartą, w Rogalińskim Parku Krajobrazowym;
zespół liczb ustawionych w postaci kwadratowej tablicy, mający tę własność, że sumy liczb stojących w każdym wierszu, kolumnie lub na przekątnych są jednakowe (dla danego k.m.).
wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim (gmina Lądek), w Dolinie Konińskiej, na prawąym brzegu Warty;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w dorzeczu Warty, w woj. wielkopol., na północny zachód od Gniezna, na wys. 110 m, w Lednickim Parku Krajobrazowym;
rz., lewy dopływ Warty, płynie przez Wyż. Woźnicko-Wieluńską, w woj. śląskim;

Słownik języka polskiego PWN

warto «jest sens, korzyść w czymś, w zrobieniu czegoś»
wart
1. «mający określoną cenę»
2. «mający jakąś wartość»
3. «zasługujący na coś, na kogoś»
warta
1. «grupa zwykle uzbrojonych ludzi pilnujących kogoś lub czegoś albo pełniąca straż honorową»
2. «pełnienie takiej służby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia