warto

Encyklopedia PWN

Warta, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA
→ Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółka Akcyjna.
rzeka, prawy, największy dopływ Odry; płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej przez wyżyny Woźnicko-Wieluńską i Przedborską, Niz. Południowowielkopolską (kotliny: Szczercowska, Sieradzka, Kolska oraz Dolina Konińska), Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Kotlina Śremska), Pojezierze Wielkopolskie (Poznański Przełom Warty między Pojezierzem Poznańskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim) do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
„Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu”,
pismo wyd. 1874–90 w Poznaniu;
wielosekcyjny klub sport.;
miasto w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w Kotlinie Sieradzkiej, nad Wartą, w pobliżu zbiornika Jeziorsko.
środkowowschodnia część Kotliny Gorzowskiej, między Doliną Dolnej Noteci a Obornicką Doliną Warty;
Warta–Gopło, Kanał, Kanał Ślesiński,
kanał żeglowny łączący rzekę Wartę (początek w Koninie) z jeziorem Gopło, przez jezioro: Pątnowskie, Mikorzyńsko-Wąsowskie, Ślesińskie i Czarne;
północno-zachodnia część Kotliny Gorzowskiej;
w. gminna w województwie wielkopol. (pow. średzki), na l. brzegu Warty;
południkowy odcinek dolnej Warty, między Mosiną a Obornikami;
polski zakład ubezpieczeń, założony 1920 w Poznaniu, od 1931 z siedzibą w Warszawie;
park narodowy o pow. 8074 ha, w tym pod ścisłą ochroną 682 ha (2008), zał. 2001 przy ujściu Warty do Odry;
Kraj Warty, niem. Reichsgau Wartheland lub Warthegau,
część ziem zachodniej Polski 1939–45 włączonych do III Rzeszy (województwa: wielkopol., część pomor., łódz. i warsz.);
Marcin z Warty, Marcin Wartecki, żył w 2. poł. XVI w.,
muzyk i kompozytor;
południowa część Kotliny Gorzowskiej;
m. powiatowe w województwie łódzkim, w Kotlinie Sieradzkiej, u ujścia Żegliny do Warty.
miasto wojewódzkie (województwo wielkopolskie), powiat grodzki, na obszarze Poznańskiego Przełomu Warty, Pojezierza Poznańskiego i Równiny Wrzesińskiej, nad Wartą, u ujścia jej prawych dopływów Cybiny i Głównej oraz lewego dopływu Bogdanki; siedziba powiatu poznańskiego.

Słownik języka polskiego PWN

warto «jest sens, korzyść w czymś, w zrobieniu czegoś»
wart
1. «mający określoną cenę»
2. «mający jakąś wartość»
3. «zasługujący na coś, na kogoś»
warta
1. «grupa zwykle uzbrojonych ludzi pilnujących kogoś lub czegoś albo pełniąca straż honorową»
2. «pełnienie takiej służby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia