wartością środkową

Encyklopedia PWN

grosz
[wł. grosso ‘wielki’],
nazwa nadana w XII–XIV w. nowym europejskim monetom srebrnym, znacznie przewyższającym wartością jedyne, będące dotychczas w obiegu denary.
kwantyl
[łac.],
mat., statyst. parametr służący do syntetycznego opisu populacji lub rozkładu prawdopodobieństwa (rozkład zmiennej losowej);
mediana, wartość środkowa,
mat., statyst. jeden z parametrów charakteryzujących określoną próbę losową (m. z próby) bądź rozkład prawdopodobieństwa (m. zmiennej losowej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia