wartość dodatkową

Encyklopedia PWN

ekon. marksistowska kategoria oznaczająca część wartości towarów wytworzonych przez pracowników najemnych, przywłaszczaną przez kapitalistów;
ekon. poglądy A. Smitha na kwestię tworzenia wartości nowego produktu.
kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
metrol. czynności doświadczalne mające na celu wyznaczenie wartości wielkości fizycznych;
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia