warsztaty

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie o charakterze spółdzielczym, skupiające artystów plastyków i rzemieślników, działające 1913–26 w Krakowie;
warsztaty narodowe, fr. ateliers nationaux,
pierwsze roboty publiczne we Francji;
Warsztaty Wiedeńskie, Wiener Werkstätte,
stowarzyszenie malarzy, rzeźbiarzy, architektów oraz artystów zajmujących się rzemiosłem, zał. w Wiedniu przez K. Mosera i J. Hoffmanna, działające 1903–32;
stowarzyszenie zał. 1970 jako sekcja Koła Nauk. w PWSFTViT w Łodzi, działające do 1979;
lotn. warsztaty remontowe, utworzone 1918 w Warszawie na ówczesnym lotnisku mokotowskim;
ekon. pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną we własnym imieniu (często osobiście lub przy pomocy członków rodziny) w małych warsztatach, zatrudniających od 1 do zazwyczaj 25 (czasem 50) pracowników, w zależności od kraju i rodzaju działalności; najstarsza i przez kilka tysiącleci jedyna forma wytwórczości przemysłowej, aż do powstania w czasach nowożytnych manufaktur, a następnie przemysłu fabrycznego.
stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta;
zakład zamknięty w XVI–XVIII w., wykorzystujący w warsztatach rzemieślniczych pracę osób najczęściej obwinionych o włóczęgostwo i żebractwo.
naczynia czarnofigurowe produkowane od lat 30. V w. p.n.e. do ok. 300 p.n.e. w gr. koloniach w południowej Italii i na Sycylii;
ekon. ruch robotników, chałupników i rzemieślników brytyjskich, związany z akcją niszczenia maszyn fabrycznych (zwłaszcza warsztatów tkackich), będący reakcją na przemiany zachodzące w wyniku rewolucji przemysłowej;
rzemiosło zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych oraz tzw. obróbką poubojową, na ogół połączone ze sprzedażą mięsa.
Wędrychowski Jerzy, ur. 29 VI 1902, Nowe Bródno (obecnie dzielnica Warszawy), zm. 29 VI 1961, Dallas,
organizator produkcji lotniczej;
Daimler Gottlieb Wymowa, ur. 17 III 1834, Schorndorf (Wirtembergia), zm. 6 III 1900, Bad Cannstatt k. Stuttgartu,
niemiecki inżynier, konstruktor i przemysłowiec.
kuźnica, hamer, ruda,
zespół warsztatów dawnego zakładu hutniczego, składający się w zasadzie z dymarki, hamerni (warsztatu obróbki metali z młotem mechanicznym i kowadłem), pieca kowalskiego i niekiedy także stępy do rozdrabniania rudy;
Sendzimir, Sędzimir, Tadeusz, ur. 15 VII 1894, Lwów, zm. 1 IX 1989, Jupiter k. Palm Beach (stan Floryda, USA),
polski inżynier mechanik, metalurg, wynalazca, przemysłowiec.
Art Déco
[a:r dekọ; fr.],
Art Décoratif,
termin używany od 2. połowy lat 60. XX w. na określenie stylu dekoracyjnego, którego narodziny w sztuce europejskiej wiążą się z działalnością ugrupowań: Szkoła z Glasgow, Warsztaty Wiedeńskie, Deutsche Werkbund, Atelier Français w 1. i na początku 2. dekady XX w.;
Cranach
[krạ:nach]
Lucas Wymowa (st.), ur. X 1472, Kronach k. Koburga (Frankonia), zm. 16 X 1553, Weimar,
niemiecki malarz i grafik.
Czerwiński Wacław, ur. 16 XI 1900, Czortków (Ukraina), zm. 17 VI 1988, Toronto,
polski konstruktor szybowców i samolotów.

Słownik języka polskiego PWN

warsztaty «zajęcia praktyczne doskonalące jakąś umiejętność»
• warsztatowy
warsztat
1. «stół z narzędziami lub urządzeniami do wykonywania określonej pracy, zwykle rzemieślniczej»
2. «pomieszczenie wyposażone w urządzenia i narzędzia do wykonywania określonych prac, najczęściej rzemieślniczych; też: zakład wykonujący takie prace»
3. «ogół metod i środków stosowanych przez kogoś w pracy artystycznej, naukowej itp.»

• warsztatowy • warsztatowo • warsztacik
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia