wariacyjna

Encyklopedia PWN

Douglas
[dạgləs]
Jesse, ur. 3 VII 1897, Nowy Jork, zm. 7 X 1965, tamże,
matematyk amerykański;
Dutilleux
[dütijọ̈]
Henri Wymowa, ur. 22 I 1916, Angers, zm. 22 V 2013, Paryż,
kompozytor francuski;
jeden z głównych terminów w teorii muzyki i w praktyce muzycznej.
gamelan, gamelang,
muz. indonezyjska orkiestra;
geodezyjna, krzywa geodezyjna, linia geodezyjna,
mat. uogólnienie prostej na przestrzenie o bardziej skomplikowanej geometrii niż euklidesowa (linia na powierzchni lub rozmaitości różniczkowej, odgrywająca na tej powierzchni rolę prostej).
geometria
[gr. gḗ ‘ziemia’, metréō ‘mierzę’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem figur, tj. fragmentów rozmaitych przestrzeni.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia