wariacyjna

Encyklopedia PWN

chaconne
[szakọn] Wymowa,
ciacona,
taniec pochodzenia prawdopodobnie meksykańskiego lub indiańskiego;
Clebsch
[klebsz]
Alfred, właśc. Rudolf Friedrich A. Clebsch, ur. 14 I 1833, Królewiec, zm. 7 XI 1872, Getynga,
matematyk niemiecki;
Corelli
[korẹlli]
Arcangelo Wymowa, ur. 17 II 1653, Fusignano, zm. 8 I 1713, Rzym,
kompozytor włoski.
d’Alemberta zasada, zasada d’Alemberta–Lagrange’a,
jedna z różniczkowych zasad wariacyjnych mechaniki klas. nierelatywistycznej, stanowiąca bardzo ogólne sformułowanie praw ruchu układów mechanicznych.
Dirichlet
[dirikḷ:]
Peter, Johann P. Gustav Lejeune-Dirichlet Wymowa, ur. 13 II 1805, Düren, zm. 5 V 1859, Getynga,
matematyk niemiecki;
dodekafonia
[gr. dṓdeka ‘dwanaście’, phōnḗ ‘dźwięk’],
muz. technika komponowania za pomocą 12 dźwięków.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia